רש"י על מלכים ב ז יז

רש"י על מלכים ב • פרק ז
ג • ו • ט • י • יב • יג • טו • יז • 


"אשר נשען על ידו" - אתמול כשבא לבית אלישע