רש"י על מלכים ב ז י

<< רש"י על מלכים ב • פרק ז
ג • ו • ט • י • יב • יג • טו • יז • 


"כאשר המה" - כמו שהיו מלאים מתחלתם לא הוציאו מה שבתוכם