רש"י על מלכים ב ז טו

רש"י על מלכים ב • פרק ז
ג • ו • ט • י • יב • יג • טו • יז • 


"בחפזם" - במהרם לנוס