רש"י על מלכים ב ז יב

רש"י על מלכים ב • פרק ז >>
ג • ו • ט • י • יב • יג • טו • יז • 


"כי רעבים אנחנו" - ותאבים לצאת אל השלל ואל המזון