רש"י על מלכים ב ז ג

רש"י על מלכים ב • פרק ז
ג • ו • ט • י • יב • יג • טו • יז • 


"וארבעה אנשים" - גיחזי ובניו (סוטה מז א)

"פתח השער" - כמו שנאמר (ויקרא יג מו) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו