רש"י על מלכים ב ב יד

| רש"י על מלכים בפרק ב' • פסוק י"ד |
א • ב • ח • י • יב • יד • טז • יז • יט • כא • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"איה ה' אלהי אליהו" - שהובטחתי שתשרה בי פי שנים ברוחו אלי

"אף הוא ויכה את המים" - אף הוא בפרקי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי גדולה חציית אלישע כפלים כשל אליהו שבתחלה זכות שניהם ועכשיו זכותו יחידי