מ"ג מלכים ב ב יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויכה את המים ויאמר איה יהוה אלהי אליהו אף הוא ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויעבר אלישע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח אֶת אַדֶּרֶת אֵלִיָּהוּ אֲשֶׁר נָפְלָה מֵעָלָיו וַיַּכֶּה אֶת הַמַּיִם וַיֹּאמַר אַיֵּה יְהוָה אֱלֹהֵי אֵלִיָּהוּ אַף הוּא וַיַּכֶּה אֶת הַמַּיִם וַיֵּחָצוּ הֵנָּה וָהֵנָּה וַיַּעֲבֹר אֱלִישָׁע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּח֩ אֶת־אַדֶּ֨רֶת אֵלִיָּ֜הוּ אֲשֶׁר־נָפְלָ֤ה מֵֽעָלָיו֙ וַיַּכֶּ֣ה אֶת־הַמַּ֔יִם וַיֹּאמַ֕ר אַיֵּ֕ה יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֵלִיָּ֑הוּ אַף־ה֣וּא ׀ וַיַּכֶּ֣ה אֶת־הַמַּ֗יִם וַיֵּֽחָצוּ֙ הֵ֣נָּה וָהֵ֔נָּה וַֽיַּעֲבֹ֖ר אֱלִישָֽׁע׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איה ה' אלהי אליהו" - שהובטחתי שתשרה בי פי שנים ברוחו אלי "אף הוא ויכה את המים" - אף הוא בפרקי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי גדולה חציית אלישע כפלים כשל אליהו שבתחלה זכות שניהם ועכשיו זכותו יחידי

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף הוא" - רצה לומר אף הוא בהוייתו בכל עת ולא נשתנה ודוגמתו (יחזקאל כג מג) עתה יזנו תזנותיה והיא ורצה לומר עדיין הוא בהוייתה כשהיתה מאז או מוסב הוא על ויכה וגו' ורצה לומר אף אלישע עשה כמעשה אליהו וכשהכה המים נבקעו הנה והנה וגו' (ומעתה הולך ומונה יחד כל הנפלאות שעשה אלישע)

"איה ה'" - כאומר עם שנלקח אליהו הנה איה ה' הלא השגחתו ויכלתו לא כלה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויקח ויכה". שיעור הכתוב כי אליהו היה לו כח להכניע את יסוד המים ולהבקיעו בעברו בירדן, אולם אז הלא היה אליהו

ואלישע, וזכות השנים מרובה מן האחד. אך הלא בארנו שהבטיח לו שיהיה פי שנים ברוחו אליו, שישאר לו רוח אלישע הקודם ויתחבר עמו רוח אליהו, וז"ש "איה ה' אלהי אליהו אף הוא", שהלא ראוי שאף הוא יבא אלי, מלבד האלהות השוכן עלי כבר. וספר שכן היה, "כי אף הוא" היה אליהו "ויכה את המים":