רש"י על מלכים ב ב א

<< רש"י על מלכים ב • פרק ב >>
א • ב • ח • י • יב • יד • טז • יז • יט • כא • כג • כד • 


"בסערה" - ברוח סערה