רש"י על מלכים א י יט

<< | רש"י על מלכים אפרק י' • פסוק י"ט |
ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שש מעלות" - מדרגות לעלות בו וראש הכסא היה עגול מקום מושב המלך

"מאחריו" - תיקון הכסא היה רחב והמעלות היו לצד פניו ולצד רחבה לצד אחריו היה המושב גבוה מן הכסא מקום עגול

"וידות מזה ומזה" - לסמוך זרועותיו עליהם כמין מקלות זהב מפאה לפאה פשוטין לימין ולשמאל

"ושנים אריות" - של זהב וכל צורת הכסא מפורשת באגדת מגילת אסתר (אסתר רבה טו יב ילקוט שמעוני רמז תתרמו)