מ"ג מלכים א י יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שֵׁשׁ מַעֲלוֹת לַכִּסֵּה וְרֹאשׁ עָגֹל לַכִּסֵּה מֵאַחֲרָיו וְיָדֹת מִזֶּה וּמִזֶּה אֶל מְקוֹם הַשָּׁבֶת וּשְׁנַיִם אֲרָיוֹת עֹמְדִים אֵצֶל הַיָּדוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שֵׁ֧שׁ מַעֲל֣וֹת לַכִּסֵּ֗ה וְרֹאשׁ־עָגֹ֤ל לַכִּסֵּה֙ מֵֽאַחֲרָ֔יו וְיָדֹ֛ת מִזֶּ֥ה וּמִזֶּ֖ה אֶל־מְק֣וֹם הַשָּׁ֑בֶת וּשְׁנַ֣יִם אֲרָי֔וֹת עֹמְדִ֖ים אֵ֥צֶל הַיָּדֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שש מעלות" - מדרגות לעלות בו וראש הכסא היה עגול מקום מושב המלך

"מאחריו" - תיקון הכסא היה רחב והמעלות היו לצד פניו ולצד רחבה לצד אחריו היה המושב גבוה מן הכסא מקום עגול

"וידות מזה ומזה" - לסמוך זרועותיו עליהם כמין מקלות זהב מפאה לפאה פשוטין לימין ולשמאל

"ושנים אריות" - של זהב וכל צורת הכסא מפורשת באגדת מגילת אסתר (אסתר רבה טו יב ילקוט שמעוני רמז תתרמו)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידות" - כעין זרועות יצא אצל מקום הישיבה להשען בהם

"אריות" - עשוים מזהב

"וראש עגול לכסא מאחריו" - למאחרי הכסא יצא ממעל היושב מכסה עגולה כעין כיפת כובע 

מצודת ציון

"מעלות" - מדרגות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וראש עגול". למעלה במקום מושבו היה עגול מאחריו כמדת גופו וראשו לסמוך עליו גבו: "וידות מזה ומזה" לתמוך

ידיו עליהם: