כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שֵׁשׁ מַעֲלוֹת לַכִּסֵּה וְרֹאשׁ עָגֹל לַכִּסֵּה מֵאַחֲרָיו וְיָדֹת מִזֶּה וּמִזֶּה אֶל מְקוֹם הַשָּׁבֶת וּשְׁנַיִם אֲרָיוֹת עֹמְדִים אֵצֶל הַיָּדוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שֵׁ֧שׁ מַעֲל֣וֹת לַכִּסֵּ֗ה וְרֹאשׁ־עָגֹ֤ל לַכִּסֵּה֙ מֵֽאַחֲרָ֔יו וְיָדֹ֛ת מִזֶּ֥ה וּמִזֶּ֖ה אֶל־מְק֣וֹם הַשָּׁ֑בֶת וּשְׁנַ֣יִם אֲרָי֔וֹת עֹמְדִ֖ים אֵ֥צֶל הַיָּדֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שש מעלות" - מדרגות לעלות בו וראש הכסא היה עגול מקום מושב המלך

"מאחריו" - תיקון הכסא היה רחב והמעלות היו לצד פניו ולצד רחבה לצד אחריו היה המושב גבוה מן הכסא מקום עגול

"וידות מזה ומזה" - לסמוך זרועותיו עליהם כמין מקלות זהב מפאה לפאה פשוטין לימין ולשמאל

"ושנים אריות" - של זהב וכל צורת הכסא מפורשת באגדת מגילת אסתר (אסתר רבה טו יב ילקוט שמעוני רמז תתרמו)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעלות" - מדרגות 

מצודת דוד

"וידות" - כעין זרועות יצא אצל מקום הישיבה להשען בהם

"אריות" - עשוים מזהב

"וראש עגול לכסא מאחריו" - למאחרי הכסא יצא ממעל היושב מכסה עגולה כעין כיפת כובע

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וראש עגול". למעלה במקום מושבו היה עגול מאחריו כמדת גופו וראשו לסמוך עליו גבו: "וידות מזה ומזה" לתמוך

ידיו עליהם: