רש"י על מלכים א י יד

<< רש"י על מלכים א • פרק י >>
ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • 


"שש מאות ששים ושש" - חירם נתן לו מאה ועשרים ומלכת שבא מאה ועשרים ואני תרשיש הביאה מאופיר ארבע מאות ועשרים הרי שש מאות ושישים והששה לא ידעתי מאין ובדברי הימים (ב ח יח) כתיב שהביאו מאופיר ארבע מאות וחמשים ואין מונה שם מאה ועשרים של חירם ויש לתקן המקרא שהשלשים היתירים היו מן הק"ך של חירם שהרי עבדי חירם היו שם עם עבדיו