רש"י על מלכים א י כו

<< רש"י על מלכים א • פרק י >>
ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • 


"אלף וארבע מאות רכב" - ובדברי הימים (ב א יד) כתוב אלף ושבע מאות ואומר אני אלף וארבע מאות בערי הרכב היו והשלש מאות עם המלך בירושלים וכך פירושו בדברי הימים וינחם בערי הרכב ועם המלך היה עוד רכב אחד בירושלים וכאן כך פירושו וינחם בערי הרכב ועם המלך היו מקצתן בירושלים

"וינחם" - וינהלם