רש"י על מלכים א י כה

רש"י על מלכים א • פרק י >>
ה • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • 


"ונשק" - כלי זיין