רש"י על ישעיהו סד ה

<< רש"י על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • יא • 


"ונהי כטמא" - מאחר שנסתלקו הצדיקים ממנו

"וכבגד עדים" - וכלבוש מרחק כבגד מאוס שהכל אומרים הסר עדים תרגום של הסרה

"ונבל כעלה" - ונכמוש כעלה (פליישט"ר בלע"ז)

"ועוננו כרוח ישאנו" - ובחובנא כרוחא איתנטילנא