רש"י על ישעיהו סד ב

<< רש"י על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • יא • 


"בעשותך" - במצרים ובכל האויבים נוראות אשר לא היינו מקוים שתעשה לנו כל אותן נוראות שלא היינו הגונים לכך

"ירדת" - להר סיני אז מפניך הרים נזולו כך פי' דונש בן לברט