רש"י על ישעיהו סד א

<< רש"י על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כקדוח אש" - את דבר הנימס מלפניו וכאשר המים תבעה האש כשתתן גחלת או מתכת במים יעלו המים אבעבועות כל זה עשית במצרים ויהי ברד ואש מתלקחת בתוכה (שמות ט) אבל י"ת כקדוח אש המסים על אליהו בהר הכרמל שנאמר בו גם המים אשר בתעלה לחכה (מלכים א טו)

"להודיע שמך לצריך" - כענין שנאמר באותה מכה ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו' (שם) לו עשית עתה כן אז מפניך גוים ירגזו