רש"י על ישעיהו סד ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • יא • 


"פגעת את שש ועושה צדק" - כמו ויפגע בו וימת (שם א ב) סילקת ממנו והרגת את הצדיקים שהיו ששים לעשות צדק לדרכי רחמיך היו מזכירים אותך בתפלתם

"הן אתה" - כשקצפת עלינו על כל אשר היינו חוטאים

"בהם" - מעולם נושענו בתפלתם נושענו מעולם

"ונושע" - לשון הווה