רש"י על ישעיהו סד יא

רש"י על ישעיהו • פרק סד
א • ב • ג • ד • ה • ו • יא • 


"תחשה ותעננו" - תחריש על העשוי לנו עד כאן תפלת הנביא ותחלתה חסדי ה' אזכיר