מ"ג ישעיהו סד ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו

מנוקד: בַּעֲשׂוֹתְךָ נוֹרָאוֹת לֹא נְקַוֶּה יָרַדְתָּ מִפָּנֶיךָ הָרִים נָזֹלּוּ.

עם טעמים: בַּעֲשׂוֹתְךָ֥ נוֹרָא֖וֹת לֹ֣א נְקַוֶּ֑ה יָרַ֕דְתָּ מִפָּנֶ֖יךָ הָרִ֥ים נָזֹֽלּוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעשותך" - במצרים ובכל האויבים נוראות אשר לא היינו מקוים שתעשה לנו כל אותן נוראות שלא היינו הגונים לכך

"ירדת" - להר סיני אז מפניך הרים נזולו כך פי' דונש בן לברט

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בעשותך", מדוע לא תעשה כן עתה, הלא כבר עשית זאת בימי קדם, הלא "בעשותך נוראות בעת אשר לא נקוה" הלא בעת ההיא בימי קדם עדיין לא היינו מקוים על נוראות כאלה, ומ"מ אף שעשית נוראות אשר לא קוינו עליהם מ"מ "ירדת אז ומפניך הרים נזלו":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ירדת" - ר"ל לא היה די באלה כי עוד ירדת למעננו על הר סיני נתת לנו התורה ואז חרדו ההרים מפניך עד שהיו מטפטפים זיעה מגודל החרדה

"בעשותך" - בעת עשיית פלאות נוראות אשר לא היינו מקוים להם כי לא היינו כדאים לנפלאות כאלה

מצודת ציון

"נזולו" - נטפו