רש"י על ישעיהו נו יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק נו
ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"אתיו אקחה יין" - כך היו אומרים זה לזה

"והיה כזה יום מחר" - במאכל ובמשתה