רש"י על ישעיהו נו יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק נו >>
ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"והכלבים עזי נפש" - רוצים למלאות כריסם (אינגר"ש בלע"ז)

"והמה רועים" - כמו שהכלבים לא ידעו שבעה כן הרועים לא ידעו הבין מה יהיה באחרית הימים

"כולם" - לדרך הנייתם פנו איש לבצעו לגזול את שאר העם שהם ממונים עליהם

"מקצהו" - כמו (בראשית יט) כל העם מקצה מקצה מניינם ועד קצהו כולם נוהגי' כן