רש"י על ישעיהו נו ז

רש"י על ישעיהו • פרק נו >>
ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"לכל העמים" - ולא לישראל לבדם