רש"י על ישעיהו נו ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק נו
ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"ומחזיקים" - אוחזים