רש"י על ישעיהו נו ח

<< רש"י על ישעיהו • פרק נו >>
ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"עוד אקבץ עליו" - מן העכו"ם שיתגיירו ונלוו עליהם

"לנקבציו" - נוספים על קבוצי ישראל