רש"י על ישעיהו נד יד

רש"י על ישעיהו • פרק נד >>
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


"רחקי מעושק" - כמו (לעיל נב) התנערי מעפר תרחקי מן העושקים אותך (רחקי מעושק תרחק מלעשוק בני אדם כדרך שעושים רשעים שאוספים ממון מגזל אבל אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקרא אליך אברבנאל)

"(בצדקה" - שתעשה תהיה נכונה בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם כי לא תראי אפי' פחד ויראה לא יהיה לך מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב אליך איל"ה שלוחה)