רש"י על ישעיהו נד ח

רש"י על ישעיהו • פרק נד >>
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


"בשצף קצף" - מנחם פתר חרי אף ודונש אמר במעט קצף כמו ברגע קטן עזבתיך וכן תירגם יונתן

"ובחסד עולם" - שיתקיים עד עולם