רש"י על ישעיהו נד ו

רש"י על ישעיהו • פרק נד
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


"כי תמאס" - כשתמאס פעמים שכועס עליה מעט