רש"י על ישעיהו מז ו

רש"י על ישעיהו • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"על זקן הכבדת עולך" - על הזקנים שלא היו יכולים לסבול טורח הכבדת עולך