רש"י על ישעיהו מז יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"לא תדעי שחרה" - לא תדעין למבעי עלה את פני מי תשחרי למלטך ממנה

"כפרה" - לקנחה ולהעבירה וזהו כל ל' כפרה הוא ל' קינוח וסילוק