רש"י על ישעיהו מז ב

<< רש"י על ישעיהו • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"קח רחיים" - היא עבודה קשה כלומר השתעבדי מעתה למלכי מדי ופרס ד"א וטחני קמח לצדה לדרך גלותך

"גלי צמתך" - זרועיך ושוקיך דברים המצומת וקשור ומכוסה

"חשפי שובל" - גלי השבילים מן המים שעליהם כי דרך שם תצאי בגולה או גלי שוקך ועברי נהרות