רש"י על ישעיהו יז יג

<< רש"י על ישעיהו • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"וגער בו" - הקב"ה באותו שאון

"כמוץ הרים" - משל את הרשעים במקולקל שבמינים ובמקולקל שבאותו המיץ מוץ הרים יבש משל עמקים

"וכגלגל" - הוא מפרח של קוצים שקורין (קרדונ"ש בלע"ז) הדומים לאותו שגוררין בהן בגדי צמר ואינן קשין ובהגיע סמוך לסוף הקיץ הם מתנפצין מאליהן והרוח מפזרן ואותו הנפוץ עשוי כמין גלגל עגולה כמין העין באמצע וחמש זרועותיו סביב לה