רש"י על ישעיהו יז ו

<< | רש"י על ישעיהופרק י"ז • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ונשאר בו" - חזקיהו וסייעתו שהם תוך ירושלים אנשים מעט כעוללות כרם וכנוקף זית המשאיר שנים שלשה גרגרים

"כנוקף זית" - כקוצץ זיתים ללוקטן מן האילן וכן ונקף בסבכי היער (לעיל י) ורבותינו דרשו ונשאר בו בהמון סנחריב אנשים מעט כנוקף זית כדאיתא באגדת חלק

"בראש אמיר" - בראש הענף

"בסעיפיה" - בענפיה וכן וכלה סעיפיה (לקמן כז) וכן מסעף פארה (לעיל י)