רש"י על ישעיהו יז יד

<< רש"י על ישעיהו • פרק יז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"והנה בלהה" - שדים באים על האויב ומבהלין אותו

"בטרם בקר איננו" - והאויב אין בעולם

"זה חלק שוסינו" - חלק סנחריב וחלק גוג ומגוג כשיבאו לבזזינו