רש"י על ישעיהו יז ד

"ומשמן בשרו ירזה" - ועותר יקריה יגלי