רש"י על ישעיהו ג יח

<< רש"י על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"ביום ההוא" - לעתיד לבא כשיבא הקב"ה להשיב את ישראל אליו יסיר ה' מהם את תפארת העכסים שלא יהו תולין תפארתם בנוי תכשיטי נשים ודברי נבלה

"העכסים" - המנעלים אשר ברגליהם אשר בהם תעכסנה

"והשביסים" - מיני שבכה לתכשיטי הראש והרבה יש בלשון משנה שביס של שבכה

"והשהרונים" - יונתן תירגם סיבכיא