רש"י על ישעיהו ג יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"נגשיו מעולל" - ליצנים הם

"ונשים משלו בו" - נשים נואפות משלו בו כמו שאמר למטה יען כי גבהו בנות ציון והטו לבם לרעה לפיכך כל חלשים משלו בו ויונתן תירגם לשון נושים

"מאשריך" - מדריכיך שיש להם לאשרך בדרך טוב הם מתעים אותם

"בלעו" - קלקלו