רש"י על ישעיהו ג ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"ונתתי נערים שריהם" - אלו בני אדם המנוערים מן המצות

"ותעלולים ימשלו בם" - שועלים בני אדם חלשים ואני אומר לפי פשוטו תעלולים ליצני בני אדם המתעוללים בהן ומבזין אותם כמו (איוב טו) ועוללתי בעפר קרני את אשר התעללתי (שמות י)