רש"י על ישעיהו ג א

<< רש"י על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"מסיר מירושלים וגו'" - כולה מפורשת במסכת חגיגה שמנה עשר קללות קלל ישעיהו את ישראל ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד