רש"י על ישעיהו א כב

<< רש"י על ישעיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"כספך היה לסיגים" - שהיו עושין מעות נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם

"סבאך מהול מים" - משקים שלכם מעורבים במים כדאיתא בפסיקתא מהול מעורב ואין לו דמיון במקרא ומ"א פותר לשחוק אמרתי מהולל (קוהלת ב' ב') מעורבב