רש"י על ישעיהו א כד

<< רש"י על ישעיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"נאם האדון" - שהכל שלו ובידו לעקור אתכם מארצכם ולנטוע בה אחרים

"אביר ישראל" - תקפו של ישראל

"הוי" - לשון הזמנה והכרזה ודומה לו הוי ונוסו מארץ צפון (זכריה ב' י') וידעו הכל כי אנחם מצרי שהכעיסוני במעשיהם