רש"י על ישעיהו א יח

<< | רש"י על ישעיהופרק א' • פסוק י"ח |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לכו נא ונוכחה" - יחד אני ואתם ונדע מי סרח על מי ואם אתם סרחתם עלי עודני נותן לכם תקוה לשוב

"אם יהיו חטאיכם כשנים" - כתומים לפני כאודם שנים אלבינם כשלג

"יאמר ה'" - תמיד הוא אומר לכם כן כמו על פי ה' יחנו (במדבר ט כ) דבר אחר לכו נא ונוכחה מה כתוב למעלה ממנו חדלו הרע למדו היטב ואחר שתשובו אלי לכו ונוכחה יחד להודיעני עשינו מה שעלינו עשה מה שעליך ואני אומר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג וגו'

"כתולע" - צבע שצובעים בו אדום גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד