<< · מ"ג ישעיהו · א · כב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כספך היה לסיגים סבאך מהול במים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כַּסְפֵּ֖ךְ הָיָ֣ה לְסִיגִ֑ים סׇבְאֵ֖ךְ מָה֥וּל בַּמָּֽיִם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כספך היה לסיגים" - שהיו עושין מעות נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם "סבאך מהול מים" - משקים שלכם מעורבים במים כדאיתא בפסיקתא מהול מעורב ואין לו דמיון במקרא ומ"א פותר לשחוק אמרתי מהולל (קוהלת ב' ב') מעורבב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לסיגים" - הוא פסולת הכסף כמו סיגים כסף היו (יחזקאל כב)

"סבאך" - כן נקראים משקים המשכרים כמו ונסבאה שכר (לקמן כו)

"מהול" - מזוג ומעורב ודומה לו לשחוק אמרתי מהולל (קהלת ב

מצודת דוד

"כספך" - הכסף שאתה נותן לזולת הוא סיגים ואתה מרמה ומאנה אותו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כספך", הנביא משיב אל השואל המתפלא, אומר אל תדמה בנפשך שהיתה יציאה זו מן הצדק אל הרצח פתאום, לא כי הוא, כי כבר קדמו לנטות מני דרך הישרה מעט מעט עד שמרעה אל רעה יצאו, כי כבר מימים רבים לפנים היו מערבים סגים בכסף לרמאות בהם, ועוד קודם לכן היו מוכרי המשקים המשכרים מערבים מים ביין לרמאות, כי היה זה עון קל בעיניהם, ומזה יצאו מדחי אל דחי עד שהגיעו לבסוף אל תכלית הרשע לרצוח נפשות:

ביאור המילות

"כספך". מה יקשה סדר זה לפי' המפרשים, שאחר עון רציחה יחשוב החטאים הקלים בערכו, ולמש"פ הנהו נכון:

"לסיגים". פסולת הכסף, סיגים כסף היו (יחזקאל כב יח):

"סבאך". פעל סבא נגד פעל שתה, הוא כיחוס פעל זלל נגד אכל. האוכל והשותה, כתפארת אדם, והזולל והסובא מגונה, הסובא הוא לשכרון, וסבאך הוא המשקה שעקר הנאתה לשכרון. ואין דרך לערב בה מים, ופי' מהול מזוג ומעורבב ובערבי אל מהל, ויש מזוגים לו לשחוק אמרתי מהולל (קהלת ב' ב'):
 

<< · מ"ג ישעיהו · א · כב · >>