רש"י על ישעיהו א יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"מי בקש זאת מידכם רמס חצרי" - לרמוס את חצרי אחרי שאין לבבכם שלם עמי