רש"י על ירמיהו מח מה

| רש"י על ירמיהופרק מ"ח • פסוק מ"ה |
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כא • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לט • מ • מא • מג • מה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בצל חשבון" - שהיא גבוהה ויש לה צל

"עמדו" - הנסים לנוח בצל אשר לא היה בהן עוד כח לנוס

"מבן סיחון" - מעיר סיחון כמו בן ראובן (ביהושע ט)

"וקדקד" - אטריפירצד"א בלע"ז ומנחם חברו ל' מקור וי"ת ויקירי לשון יקר

"בני שאון" - אותם שהיו מגביהים קול תפארת