רש"י על ירמיהו מח י

<< רש"י על ירמיהו • פרק מח >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כא • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לט • מ • מא • מג • מה • 


"מלאכת ה'" - מלאכת השחתת מואב שהיא שליחותו של מקום