רש"י על ירמיהו מח לב

<< | רש"י על ירמיהופרק מ"ח • פסוק ל"ב | >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כא • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לט • מ • מא • מג • מה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ירמיהו מ"ח, ל"ב:

מִבְּכִ֨י יַעְזֵ֤ר אֶבְכֶּה־לָּךְ֙ הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה נְטִישֹׁתַ֙יִךְ֙ עָ֣בְרוּ יָ֔ם עַ֛ד יָ֥ם יַעְזֵ֖ר נָגָ֑עוּ עַל־קֵיצֵ֥ךְ וְעַל־בְּצִירֵ֖ךְ שֹׁדֵ֥ד נָפָֽל׃


"מבכי יעזר אבכה לך" - כשנאמרה נבואה זו כבר חרבה יעזר והיא סמוכה למואב אבכה לך אבכה בשבילך דוגמת אותו בכי כי גם את תחרבי כמוהו

"הגפן שבמה" - ארץ כרמים היתה

"נטישותיך" - לפי שדימה אותה לגפן דימה את גבוריה לנטישות הגפן

"עברו ים" - הלכו בגולה

"קיצך" - לשון קיץ תאנים וקצך שהיא ל' קץ אין בו יו"ד והצד"י דגושה