רש"י על ירמיהו מח כו

| רש"י על ירמיהופרק מ"ח • פסוק כ"ו | >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יז • יט • כא • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לט • מ • מא • מג • מה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"השכירוהו" - השקוהו תרעילה עד שישתכר

"גם הוא" - כמו שהיה שחוק לו