רש"י על ירמיהו מו כה

"אל אמון" - על אמון על השר אמון יש שהוא לשון גדולה כמו התטבי מנא אמון (נחום ג)

"מנא" - אלכסנדרי' רבת' לאשיניוריא"ה דלישנדר"א בלע"ז