רש"י על ירמיהו מו כה

רש"י על ירמיהו • פרק מו >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • 


"אל אמון" - על אמון על השר אמון יש שהוא לשון גדולה כמו התטבי מנא אמון (נחום ג)

"מנא" - אלכסנדרי' רבת' לאשיניוריא"ה דלישנדר"א בלע"ז