רש"י על ירמיהו מו י

<< רש"י על ירמיהו • פרק מו
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • 


"ורותה" - לשון שובע ל"א לשון שכרון כמו שכר דמתרגמינן מרוי

"בארץ צפון" - שהלך פרעה על נבוכדנאצר בכרכמיש וגם נפל ונהרגו גבוריו והוא ברח מן המלחמה