רש"י על ירמיהו מו ג

רש"י על ירמיהו • פרק מו >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • 


"מגן" - של עור הוא והוא שלוק וכשיוצא למלחמה מושחו בשמן

"וצנה" - של עץ דמות תריסין שלנו